Realizace zahrad

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VÝSEVEM. Disponujeme nejvýkonnější profesionální strojní technikou v kraji. Prvním krokem je rovnoměrné a hloubkové rozdrcení hlíny. Kultivujeme půdu speciálním automatickým strojem na zakládání trávníků tzv. půdní frézou, která prokypřuje zeminu cca do 10cm, přitom zakopává menší kameny a nepořádek do této hloubky, rozmělní hroudy na prach a zároveň povrch srovnává a válcuje. Poté následuje rotavace. Rotavace je strojní operace, která srovnává a válcuje povrch, tato operace se realizuje vícekrát, do té doby, až je povrch dokonale srovnaný a utužený. Rotavaci provádíme speciálním automatickým strojem, které srovnává lištou se záběrem cca 130cm a zároveň válcuje silou až 250kg. Takto připravený pozemek zpravidla ještě vylepšujeme speciálním trávníkovým substrátem s křemičitým pískem. Posledním krokem je strojní výsev, který provádíme speciální vysévačkou se záběrem 150cm, která zajistí rovnoměrné dávkování semínka a poté následuje strojní zapravení semínka do hloubky ca 0,5-1cm. Naše firma používá pouze profesionální travní směsi AGRO podložené certifikací na složení a kvalitu. Trávník založený výsevem se musí vypěstovat, zalévat cca 30dní a poté udělat několik sečí, aby se zahustil. Zpravidla se zde řeší také selektivní postřik proti pleveli a přihnojení. 

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU KOBERCI. Přípravné kroky jsou stejné jako u založení trávníky výsevem. Prvním krokem je rovnoměrné a hloubkové rozdrcení hlíny. Kultivujeme půdu speciálním automatickým strojem na zakládání trávníků tzv. půdní frézou, která prokypřuje zeminu cca do 10cm, přitom zakopává menší kameny a nepořádek do této hloubky, rozmělní hroudy na prach a zároveň povrch srovnává a válcuje. Poté následuje rotavace. Rotavace je strojní operace, která srovnává a válcuje povrch, tato operace se realizuje vícekrát, do té doby, až je povrch dokonale srovnaný a utužený. Rotavaci provádíme speciálním automatickým strojem, které srovnává lištou se záběrem cca 130cm a zároveň válcuje silou až 250kg. Takto připravený pozemek zpravidla ještě vylepšujeme speciálním trávníkovým substrátem s křemičitým pískem. Posledním krokem je pokládka trávních koberců a jejich uválcování. Položené koberce se zpravidla na závěr ještě musí zaspárovat speciálním trávníkovým substrátem, protože při jejich vysychání dochází ke smrštění. Naše firma používá pouze profesionální travní koberce AGRO podložené certifikací na složení a kvalitu. Trávník založený koberce můžete defakto začít užívat hned. K trvalému prokořenění dojde cca tak za 3-4 dny od pokládky a pak lze trávník užívat i zátěžově. Trávní koberce se dováží přihnojené a odplevelené a toto se již řešit nemusí.

VYSAZOVÁNÍ OKRASNÉ VÝSADBY. Vysazování se provádí dle návrhu zahrady a výsadbových plánů. Prvně instalujeme plastové záhonové ztracené okrajníky, které zabrání přerůstání trávního drnu do kůry. Následuje položení netkané textilie, která zabrání pozdějšímu přerůstání plevele. Poté rozvážíme do zahradního tvaru materiály jako mulčovací kůru, okrasný kačírek, lomové drtě, kamennou kůru, popřípadě co majitel požaduje. Nyní můžeme přejít k nejdůležitější části a to k výsadbě. Před výsadbou je samozřejmě třeba rostliny rozmístit co možná nejpřesněji dle návrhu. Teprve poté je možné rostliny vysadit. Vysazené rostliny doporučujeme od vysazení cca 1 týden zalévat, aby se dobře přijaly a zakořenily.

ULOŽENÍ SOLITÉRNÍCH KAMENŮ. Každá zahrada získá na kráse, pokud se do výsadbových tvarů, či různých částí zahrady plánovaně uloží několik solitérních balvanů, nebo různých solitérních prvků pomocí hydrauliky.